Antonimet ne anglisht

Antonyms in English Part One

The antonym of a word is a word which means the opposite

absent: If someone or something is absent from a place or situation where they should be or where they usually are, they are not there.

present: If someone is present at an event, they are there.

A
absent present mungues – i pranishem
abundant – scarce me tepri – me pakice
accept – refuse pranoj – refuzoj
accurate – inaccurate saktesi – pasaktesi
admit – deny pranoj – refuzoj
advantage – disadvantage avantazh – disavantazh
against – for kunder – ne favor
agree – disagree pranoj – nuk pranoj
alive – dead i gjalle – i vdekur
all – none, nothing krejtesisht – aspak
ally – enemy aleat – armik
always – never gjithmone – kurre
ancient – modern i lashte – modern
answer – question pergjigje – pyetje
antonym – synonym antonim – sinonim
apart – together veças – bashke
appear – disappear, vanish dukem – zhdukem
approve – disapprove miratoj  – nuk miratoj
arrive – depart arrij – nisem
artificial – natural artificial – natyral
ascend – descend ngrihem – ulem
attic – cellar papafingo – qilar
attractive – repulsive terheqes – i neveritshem
awake – asleep zgjuar – ne gjume
B
backward – forward prapa – para
bad – good i mire – i keq
beautiful – ugly i bukur – i shemtuar
before – after para – pas
begin – end fillim – fund
below – above poshte – lart
bent – straight i perkulur – i drejte
best – worst me i mire – me i keq
better – worse me mire -me keq
big – little, small i madh – i vogel
black – white i zi – bardhe
blame – praise faj – levdate
bless – curse bekoj – mallkoj
bitter – sweet i hidhur – i embel
borrow – lend marr hua – jap hua
bottom – top poshte – siper
boy – girl djale – vajze
brave – cowardly trim -frikacak
build – destroy ndertoj – shkaterroj
bold – timid guximtar – i turpshem
boundless – limited i pafund – i kufizuar
bright – dim i ndritshem – i zbehte
brighten – fade ndris – zbeh
broad – narrow i gjere – i ngushte
C
calm – windy i qete – me ere
calm – troubled i qete – shqetesuar
can – cannot, can’t mundem – nuk mundem
capable – incapable i afte – i paafte
captive – free rob – i lire
careful – careless i kujdesshem – i pakujdesshem
cheap – expensive i lire – i shtrenjte
cheerful – sad i gezuar – i trishtuar
clear – cloudy i kthjellet – i vrenjtur
clear – opaque i qarte – i erret
clever – stupid i zgjuar – budalla
clockwise – counterclockwise ne drejtim te akrepave te ores –
kunder drejtimit te akrepave te ores
close – far, distant i afert – i larget
closed – ajar, open i mbyllur – i hapur
clumsy – graceful i patakt – i kendshem
cold – hot i ftohte – i ngrohte
combine – separate kombinoj- ndaj
come – go vij – shkoj
comfort – discomfort i rehatshem – i parehetshem
common – rare i zakonshem – rralle
conceal – reveal fsheh – tregoj
contract – expand mbledh – zgjeroj
cool – warm i ftohte – i ngrohte
correct – incorrect, wrong i sakte – gabuar
courage – cowardice guxim  – frike
create – destroy krijoj – shkaterroj
crooked – straight i perkulur – i drejte
cruel – kind mizor – i dashur
compulsory – voluntary i detyrueshem – vullnetar
courteous – discourteous, rude i sjellshem – i pasjellshem
D
dangerous – safe i rrezikshem – i sigurt
dark – light i erret – i ndriçuar
day – night dite – nate
daytime – nighttime dite – nate
dead – alive i vdekur – i gjalle
decline – accept hedh poshte – pranoj
decrease – increase ul – rris
deep – shallow i thelle – i ceket
definite – indefinite i percaktuar – i papercaktuar
demand – supply kerkese – oferte
despair – hope deshperim – shprese
dim – bright i zbehte – i ndritshem
disappear – appear zhdukem – dukem
discourage – encourage shkurajoj – inkurajoj
diseased – healthy i semure – i shendetshem
down – up poshte – larte
downwards – upwards tatepjete – perpjete
dreary – cheerful i zymte – i gezuar
dry – moist, wet i thate – i laget
dusk – dawn muzg -agim
E
early – late heret – vone
east – west lindje – perendim
easy – hard, difficult e lehte – e veshtire
empty – full bosh – plot
encourage – discourage inkurajoj – shkurajoj
end – begin, start mbaroj – filloj
enter – exit hyj – dal
even – odd çift – tek
expand – contract zgjeroj – mbledh
export – import eksport – import
exterior – interior i jashtem – i brendshem
external – internal i jashtem – i brendshem
F
fade – brighten çngjyros – ndrit
fail – succeed deshtoj  – kam sukses
false – true fals – i vertete
famous – unknown i famshem – i panjohur
far – near lag – afer
fast – slow i shpejte – i ngadalte
fat – thin i trashe – i holle
feeble – strong, powerful i pafuqishem – i forte, i fuqishem
few – many pak – shume
find – lose gjej – humbas
first – last i pari – i fundit
float – sink pluskoj – fundos
foolish – wise i pamend – i mençur
free – bound, captive i lire – i lidhur, rob
fold – unfold palos – shpalos
forget – remember harroj – kujtoj
found – lost i gjetur – i humbur
fresh – stale i fresket – bajat
frequent – seldom i shpeshte – i rralle
friend – enemy shok – armik
for – against ne favor – kunder
fortunate – unfortunate fatlum – fatkeq
full – empty plot – bosh
G
generous – stingy bujar – koprac
gentle – rough i bute – i ashper
get – give marr – jap
giant – tiny, small gjigand – i vogel
giant – dwarf gjigand – xhuxh
girl – boy vajze – djale
give – receive, take jap – marr
glad – sad i gesuar – i trishtuar
gloomy – cheerful i zymte – i gezuar
go – stop shkoj – ndaloj
good – bad, evil i mire – i keq
grant – refuse pranoj – refuzoj
great – tiny, small i madh – i vogel
great – unimportant i rendesishem – i parendesishem
grow – shrink bymim – tkurrje
guest – host i ftuar – mikprites
guilty – innocent fajtor – i pafajshem
H
happy – sad i lumtur  – i trishtuar
hard – easy e veshtire – e lehte
hard – soft i forte – i bute
harmful – harmless i demshem – i pademshem
harsh – mild i ashper – i bute
hate – love urrej – dua
healthy – diseased, ill, sick i shendetshem – i semure
heaven – hell parajse – ferr
heavy – light i rende – i lehte
help – hinder ndohmoj – pengoj
here – there ketu – atje
hero – coward hero – frikacak
high – low i larte – i ulet
hill – valley koder – lugine
hinder – help pengoj – ndihmoj
honest – dishonest i ndershem – i pandershem
horizontal – vertical horizontal – vertikal
hot – cold i nxehte – i ftohte
humble – proud modest – krenar
I
ill – healthy, well i semure – i shendetshem
immense – tiny, small i pafund – i vogel
important – trivial i rendesishem – i parendesishem
in – out brenda -jashte
include – exclude perfshij – perjashtoj
increase – decrease rrit – ul
inferior – superior inferior – superior
inhale – exhale marr fryme -nxjerr fryme
inner – outer i brendshem – i jashtem
inside – outside brenda -jashte
intelligent – stupid inteligjent -budalla
interesting – boring interesant – i merzitshem
interior – exterior i brendshem – i jashtem
interesting – dull interesant – i merzitshem
internal – external i brendshem – i jashtem
intentional – accidental i paramenduar – i rastesishem
J
join – separate bashkoj – ndaj
junior – senior i ri – i moshuar
just – unjust i drejte – i padrejte
justice – injustice drejtesi – padrejtesi
K
knowledge – ignorance njohuri – injorance
known – unknown i njohur – i panjohur

known: If someone or something is known for a particular achievement or feature, they are familiar to many people because of that achievement or feature.

unknown: An unknown person is someone whose name you do not know or whose character you do not know anything about.

Antonyms in English (Part Two) – Antonimet ne anglisht IIlandlord: Landlord is the man who allows other people to live or work in a building which he owns, in return for rent.

tenant: A tenant is someone who pays rent for the place they live in, or for land or buildings that they use.


L
landlord tenant pronar – qiramarres
large – small i madh – i vogel
last – first i fundit – i pari
laugh – cry qesh – qaj
lawful – unlawful, illegal i ligjshem – i paligjshem, ilegal
lazy – industrious dembel -punetor
leader – follower udheheqes – pasues
left – right majtas – djathas
lend – borrow jap hua – marr hua
lengthen – shorten zgjat – shkurtoj
lenient – strict i bute – i rrepte
left – right majtas – djathas
less – more me pak – me shume
light – dark i ndritshem – i erret
light – heavy i lehte – i rendee
like – dislike, hate pelqej – nuk pelqej, urrej
likely – unlikely ka mundesi -nuk ka mundesi
limited – boundless i paket – i pafund
little – big i vogel – i madh
long – short i gjate – i shkurter
loose – tight liroj – shtrengoj
lose – find humbas – gjej
loss – win humbje – fitore
loud – quiet i zhurmshem – i qete
love – hate dashuroj – urrej
low – high i ulet – i larte
loyal – disloyal besnik – tradhtar
M
mad – sane i marre – i arsyeshem
major – minor i madh – i vogel
many – few shume- pak
mature – immature i pjekur – i papjekur
maximum – minimum maksimum – minimun
melt – freeze shkrij – ngrij
merry – sad i gezuar – i merzitur
messy – neat i parregullt – i rregullt
minor – major i vogel – i madh
minority – majority pakice – shumice
miser – spendthrift koprac -dorehapur
misunderstand – understand keqkuptoj – kuptoj
more – less me shume – me pak
N
nadir – zenith nadir -zenit
narrow – wide i ngushte – i gjere
near – far, distant afer – larg
neat – messy, untidy i rregullt – i parregullt
never – always kurre- gjithmone
new – old i ri – i vjeter
night – day nate – dite
nighttime – daytime nate – dite
no – yes jo – po
noisy – quiet i zhurmshem – i qete
none – some asnje – disa
north – south veri – jug
O
obedient – disobedient i bindur – i pabindur
odd – even tek – çift
offer – refuse ofroj – refuzoj
old – young plak – i ri
old – new i vjeter – i ri
on – off me – pa
open – closed, shut hapur – mbyllur
opposite- same, similar i kundert – i njejte
opposite- similar i kundert – i ngjashem
optimist – pessimist optimist – pesimist
out – in jashte – brenda
outer – inner i jashtem – i brendshem
over – under siper – poshte
P
past – present e shkuar – e tashme
patient – impatient i duruar – i paduruar
peace – war paqe – lufte
permanent – temporary i perhershem – i perkohshem
plentiful – scarce i bollshem – i pamjaftueshem
plural – singular shumes – njejes
poetry – prose poezi – proze
polite – rude, impolite i sjellshem – i pasjellshem
possible – impossible e mundur – e pamundur
poverty – wealth, riches varferi – pasuri
powerful – weak i fuqishem – i dobet
pretty – ugly i bukur – i shemtuar
private – public privat – publik
prudent – imprudent i matur – i pamatur
pure – impure i paster – i papaster
push – pull shtyj – terheq
Q
qualified – unqualified i kualifikuar – i pakualifikuar
question – answer pyetje – pergjigje
quiet – loud i qete – i zhurmshem
R
raise – lower ngre – ul
rapid – slow i shpejte – i ngadalte
rare – common i rralle – i zakonshem
regular – irregular i rregullt – i parregullt
real – fake real – falso
rich – poor i pasur – i varfer
right – left majtas – djathtas
right – wrong sakte – gabim
right side up – upside down kokelarte – kokeposhte
rough – smooth i ashper – i lemuar
rude – courteous i pasjellshem – xhentil
S
safe – unsafe i sigurt – i pasigurt
same – opposite i njejte – i kundert
satisfactory – unsatisfactory i kenaqshem – i pakenaqshem
secure – insecure i sigurt – i pasigurt
scatter – collect shperndaj – mbledh
separate – join ndaj – bashkoj
serious – trivial i rendesishem – i parendesishem
second hand – new i perdorur – i ri
shallow – deep i ceket – i thelle
shrink – grow tkurrje – bymim
sick – healthy i semure – i shendetshem
simple – complex i thjeshte – i komplikuar
singular – plural njejes -shumes
sink – float fundos – pluskoj
slim – fat, thick i holle – i trashe
slow – fast i ngadalte – i shpejte
sober – drunk esell – i dehur
soft – hard i bute – i forte
some – none disa – asnje
sorrow – joy pikellim – gezim
sour – sweet i tharte – i embel
sow -reap mbjell – korr
straight – crooked i drejte – i perkulur
start – finish nisje – mbarim
stop – go ndal – shko
strict – lenient i rrepte – i bute
strong – weak i forte – i dobet
success – failure sukses – deshtim
sunny – cloudy me diell – me re
synonym – antonym sinonim – antonim
sweet – sour i embel – i tharte
T
take – give marr – jap
tall – short i gjate – i shkurter
tame – wild i zbutur – i eger
them – us ata – ne
there – here atje – ketu
thick – thin i trashe – i holle
tight – loose i shtrenguar – i liruar
tiny – big, huge i vogel – i madh, gjigand
together – apart bashke – veças
top – bottom i siperm – i poshtem
tough – tender i forte – i bute
transparent – opaque transparent – i erret
true – false i vertete – fals
truth – flasehood, lie, untruth e vertete – falsitet, genjeshter, pavertetesi
U
under – over nen – mbi
unfold – fold shpalos – palos
unknown – known i panjohur – i njohur
unqualified – qualified i pakualifikuar – i kualifikuar
unsafe – safe i pasigurt – i sigurt
up – down poshte – larte
upside-down – right-side-up kokeposhte – kokelarte
upstairs – downstairs siper – poshte
us – them neve – atyre
useful – useless i dobishem – i padobishem
V
vacant – occupied i lire – i zene
vanish – appear zhdukem – dukem
vast – tiny i madh – i vogel
victory – defeat fitore – difate
virtue – vice vityt – ves
visible – invisible i dukshem – i padukshem
voluntary – compulsory i vullnetshem – i detyrueshem
W
war – peace lufte – paqe
weak – strong i dobet – i forte
wet – dry njom – thaj
white – black i bardhe – izi
wide – narrow i gjere – i ngushte
win – lose fitoj – humbas
wisdom – folly urtesi – marrezi
within – outside perbrenda – perjashte
wrong – right i gabuar – i drejte
Y
yes – no po – jo
yin – yang jin – jang
young – old i ri – i vjeter
Z
zip unzip mbyll zhinxhirin – hap zhinxhirin
zenith – nadir zenit – nadir


zip: When you zip something, you fasten it using a zip.

unzip: When you unzip something which is fastened by a zip or when it unzips, you open it by pulling open the zip.


Fjalor Anglisht Shqip | English Albanian Dictionary → "Antonimet ne anglisht":
Antonimet ne anglisht → te wiktionary
Antonimet ne anglisht → te wikipedia
Antonimet ne anglisht → te G translate


Cito
Lidhje - URL/LINK: https://anglisht.shqipopedia.org/antonimet-ne-anglisht-1
Përkthim anglisht shqip – English Albanian Translation
"Antonimet ne anglisht," in Fjalor Anglisht Shqip | English Albanian Dictionary
________________________________
Shqipopedia (c) - Enciklopedia shqiptare
2013 - 2018

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *