Cooking tools – Enet e kuzhines ne anglisht

Cooking tools – Enet e kuzhines ne anglisht  apron – perparese baking pan – tepsi   baking sheet – tave pjekjeje  barbecue grill – skare per barbekju baster – baster (per te hedhur yndyre, leng) … Continue reading Cooking tools – Enet e kuzhines ne anglisht