FOLJET E PARREGULLTA – IRREGULAR VERBS

FOLJET  E  PARREGULLTA NE GJUHEN ANGLEZE FOLJET  E  PARREGULLTA – IRREGULAR VERBS Infinitive Simple Past Past Participle Përkthimi Paskajore Koha e shkuar Pjesorja A abide abode abode qëndoj, banoj arise … Continue reading FOLJET E PARREGULLTA – IRREGULAR VERBS