Plants in English – Bimët në anglisht

Fjalori botanik në anglisht, këtu përfshihen emrat e bimëve,pemëve, shkurreve, luleve, frutave dhe perimeve. AGAVE Agave AGNUSHE Gentian AGULIÇE Primula AH Beech AKACIE Acacia AKACIE E BARDHË Locust AMARILIS Amaryllis … Continue reading Plants in English – Bimët në anglisht