PRESENT CONTINUOUS TENSE

PRESENT  CONTINUOUS  TENSE KOHA  E  TASHME  E  VAZHDUAR PRESENT  CONTINUOUS  TENSE Present Continuous Tense is used: Koha e tashme e vazhduar përdoret: 1.)   For temporary situations.          Për … Continue reading PRESENT CONTINUOUS TENSE