Shapes in English – Format në Anglisht

Shapes in English – Format në Anglisht arc – hark asymmetry – asimetri circle – rreth concave polygon – shumekendesh i luget cone – kon convex polygon – shumekendesh i … Continue reading Shapes in English – Format në Anglisht