Shprehje ne anglisht per jeten

Sayings in English about lifeShprehje ne anglisht per jetenLife is what happens to you while you’re busy making other plans. Jeta eshte cfarc ndodh ndersa ti je i zene duke … Continue reading Shprehje ne anglisht per jeten